Leek Dressuur update 30-11-2023

MODEL

KLEUR

MAAT

BOOM

PRIJS

FILIAALNR

INFORMATIE/BIJZONDERHEDEN

Ainsley dr. Zwart 17,5" Fit 3/MW €295,00 A027562
Anky Comfort Zwart 17.5" M €395.00 A027554
Anky Comfort Zwart

17.5"

M €595,00 009269
Ainsley Vanguard Zwart 17.5" W €295,00 007805
Barnsby Raven Zwart 17,5'' M €195,00 A027556
Busse Zwart 18'' MW €395,00 A027663
County dressuur Bruin 17,5" M €75,00 009135
Euroriding Zwart 17" M €395,00 003942
Ideal Suzannah Zwart 17,5''  W €1595,00 003955
JC Saphir Zwart 17,5 M €395,00 009189 31
Kieffer Wien zwart 17" M €95,00 009196
Kentaur Penelopa zwart 17'' M €595,00 009194
Kieffer Lech Zwart 17" M €95,00 A027589
Hulsebos Zwart 17,5' M €495,00 009227
Knight Rider Coronel Zwart 17" N €495,00 003123
Knight Rider Colonel Zwarrt 17,5'' MW €495,00 009020
Knight Rider Zwart 17,5'' W €250,00 007955
Knight Rider Admiral Zwart 17.5" W €150,00

A027599

Kentaur Penelopa Zwart 17" M €595,00

009223

Otto Schumacher Zwart 17,5'' M €800,00 004823
Passier Antares Zwart 18'' MW €995,00 004722
Pagony Dressage Zwart 18" MW €95,00 009096
Passier GG Zwart 17.5'' MW €200,00 A027544
Passier Grand Gilbert Zwart 17" M €395,00 A027560
Rossner Montreal Zwart 17" MW €495,00

003802

Rossner Amerika Zwart 17' MW €395,00

009225

Rossner Boston Zwart 18" W €250,00

009228

Rossner Toronto Zwart 18,5" MW 795,00

0097267

Stubben Scandica Zwart 17.5" M €150,00

A027555

Stubben Laurus Zwart 16" M €795,00

009093

Demo model
Stubben Maestoso de luxe Zwart 17,5" MW €395,00

009264

Thorowgood R David zwart 17,5" MW €300,00

009186

Verwisselbare boom
Thorrowgood  Walsall Zwart 17" M €200,00

A027648

Wintec Zwart 16,5" W €500,00

003921

Verwisselbare boom

 
Bestellen: Divoza Horseworld / Tel: 0594 - 512145 / www.divoza.com / info@divoza.nl